معرفی اساتید

مهندس محمود رادمان مهر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی
دارای گزینش آموزش و پرورش
دارای بیش از 22 سال سابقه تدریس حرفه ای شیمی کنکور سراسری
مدرس ثابت شیمی کنکور سراسری در برترین مراکز و موسسه های کنکوری تهران
استاد پروازی شیمی کنکور در 8 استان کشور
مولف کتب برتر شیمی ویژه کنکور سراسری
دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی