معرفی اساتید

مهندس مهدی یحیوی مدرس درس فیزیک

مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
دارای گزینش آموزش و پرورش 30 کنکور کارشناسی و برتر کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیك
فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
مدرس فیزیک کنکور در برترین مراکز کنکور تهران
و شهرهای کرج ،تبریز و اصفهان