معرفی اساتید

استاد رامین نیکخو

کارشناس کنکور و مشاور تحصیلی صداوسیما از سال 1382 در برنامه های
شبکه 1 :زندگی جاری است
شبکه 2 : تصویر زندگی
شبکه 3 : خانه مهر،صبح آمد ، کوله پشتی
شبکه5 : به خانه برمی گردیم
شبکه قرآن : برنامه آموزش تندخوانی
شبکه آموزش : برنامه فرصت برابر به مدت 7سال