معرفی اساتید

دکتر حسینی یکتا مدرس ادبیات

مدرس و مولف ادبیات کنکور

مدرس پرتیراژترین همایش های ادبیات کنکور

دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی

مدرس معتبرترین مراکز کنکور کشور

مدرس و استاد دانشگاه